Viser arkivet for stikkord krigsmoderen

Det har vært et travelt år, med innsamling av informasjon, dessverre har det gått ut over skrivingen.
Det jobbes med artikler om Arbeidstjenesten, studenter og frivillige i Sennheim,
og om våren 1945 i Øst-Norge.
Skulpturen Krigsmoderen av Per Ung, skal minne oss om den store innsatsen mødrene gjorde,
under okkupasjonen, som dessverre har kommet i skyggen for mennenes innsats.

En fredfull høytid ønskes dere alle, og jeg ser frem til et spennende år!
Takk for at du fortsatt er med!